Chữ ký số

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Chữ ký số

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Chữ ký số được coi là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường internet. Đối với doanh nghiệp, nó có vai trò như một con dấu và được thừa nhận về mặt pháp lý. Ngoài ra chữ ký số còn được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực bảo mật khác.