HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ NEWTEL

symbicort inhaler price

symbicort
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Hướng dẫn cài đặt USB Token NewCA

– Cắm USB Token NewCA vào máy tính của bạn
– Mở ổ đĩa CD Drive có tên NewCA
– Bấm đúp vào file Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt

Description: setupusbtoken1
– Bấm chọn OK.


Description: setupusbtoken2

– Bấm nút Cài.


Description: setupusbtoken3

- Khi đã cài hoàn tất,bấm nút Kết thúc.

Description: setupusbtoken4