HƯỚNG DẪN VỀ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ RỦI RO CAO VỀ THUẾ

[ Điểm đánh giá5/5 ]123 người đã bình chọn
Đã xem: 1283 | Cật nhập lần cuối: 1/18/2017 11:58:05 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn về hóa đơn đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Theo đó, Bộ Tài chính lưu ý các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế cần chú ý một số vấn đề sau:

Ngày 15 hàng tháng, Cục thuế công khai Danh sách các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế hoặc doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế (gọi chung là doanh nghiệp) nếu đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thì phải hủy hóa đơn tự in, đặt tin để chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trong thời gian 12 tháng.

Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế nếu không mua hóa đơn của cơ quan thuế thì vào Trang Thông tin điện tử của cơ quan thuế và sử dụng phần mềm tự in hóa đơn của cơ quan thuế để lập hóa đơn.

Hết thời gian 12 tháng, căn cứ vào đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế xem xét và có văn bản thông báo doanh nghiệp được chuyển sang tự tạo hoá đơn hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế. Nếu doanh nghiệp đang mua hoá đơn của cơ quan thuế chuyển sang tự tạo hoá đơn thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo.

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng trong thời gian 12 tháng kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế xem xét và thông báo doanh nghiệp được chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Nếu chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.