Văn bản điện tử là gì?

http://chukysovietnam.com/ đăng lúc 3/9/2017 4:26:20 PM

Văn bản điện tử là một trong những phương tiện ghi tin được sử dụng rộng rãi trong thời đại ngày nay. Theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, “Văn bản điện tửlà văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. Như vậy, với tính chất là một loại hình văn bản, văn bản điện tử trước hết cũng phải đảm bảo yêu cầu ổn định, thống nhất, cố định và truyền đạt thông tin cho nhiều đối tượng. Điểm khác biệt giữa văn bản bản điện tử với văn bản giấy và các loại hình văn bản khác chính ở kỹ thuật ghi tin, lưu trữ và truyền tin. Các công đoạn này được thực hiện bằng các phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ và các công nghệ tích hợp.

Văn bản điện tử khắc phục được một số những hạn chế của văn bản giấy đặc biệt là ở tốc độ gửi và nhận thông tin, đã làm giảm bớt những công đoạn thủ công, tiết kiệm rất nhiều chi phí có liên quan và tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng chính phủ điện tử.

Để đảm bảo tính và tính toàn vẹn, tính nguyên gốc của thông tin trong văn bản điện tử (do việc dàng thay đổi nội dung thông tin trong tài liệu điện tử mà không để lại dấu vết, vấn đề xác định tác giả.v.v..) người ta sử dụng giải pháp kỹ thuật là chữ ký điện tử. Theo Điều 21 – Luật Giao dịch điện tử: “Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký”. Về bản chất, chữ ký điện tử là chương trình phần mềm điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người đó có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác.

Tuy nhiên chữ ký số vẫn đang gặp những thách thức không nhỏ. Thách thức đối với chữ ký số cũng đồng thời là thách thức đối với văn bản điện tử. Đó là:

- Sự lệ thuộc vào máy móc và chương trình phần mềm bởi để kiểm tra tính xác thực của văn bản, chữ ký cần có hệ thống máy tính và phần mềm tương thích.

- Tính bảo mật không cao như văn bản giấy bởi chữ ký bằng tay được thực hiện trên giấy, được ký trực tiếp và luôn đi kèm với vật mang tin, chữ ký tay không thể chuyển giao cho người khác. Còn chữ ký số là một bộ mật mã được cấp cho người sử dụng, đây là phần mềm máy tính không phụ thuộc vào vật mang tin. Khi sử dụng, chữ ký số tách biệt khỏi chủ nhân của chữ ký. Nói cách khác, chủ nhân của chữ ký số không phải là người duy nhất có được mật mã của chữ ký.

- Vấn đề bản gốc, bản chính: Nếu đối với tài liệu giấy, chữ ký được ký một lần và chỉ có một bản duy nhất (được coi là bản gốc). Bản gốc được ký bằng chữ ký tay sẽ không thể cùng lúc ở hai chỗ khác nhau. Có thể tin tưởng rằng, nếu bản gốc duy nhất mất đi thì sẽ không thể có bản thứ hai giống hệt như vậy. Nhưng với văn bản điện tử đã được ký bằng chữ ký số, người ta có thể copy lại và bản copy từ bản chính và bản copy từ bản copy không có gì khác biệt so với bản chính duy nhất được ký. Khái niệm bản gốc, bản chính trong văn bản hành chính sẽ phải xem xét lại đối với văn bản điện tử. Bên cạnh đó, thời hạn của chữ ký điện tử cũng là những vấn đề về mặt kỹ thuật và pháp lý cần tiếp tục nghiên cứu, có các quy định làm rõ.

Như vậy, trong thời đại ngày nay, sự phát triển của văn bản điện tử là một tất yếu. Song để phát huy được những tính năng vượt trội của văn bản điện tử và có thể thay thế văn bản giấy, cần tiếp tục nghiên cứu và khắc phục những hạn chế như đã nêu, đồng thời có thêm những công cụ khác để khẳng định giá trị pháp lý của văn bản điện tử. Điều này cần sự đầu tư nghiên cứu của các nhà khoa học, các chuyên gia và sự hỗ trợ của các nhà quản lý.

Trần Thu Hiền-Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://chukysovietnam.com/tin-tuc/tin-tuc-chung42853510/van-ban-dien-tu-la-gi.html