Hướng dẫn thanh toán BHYT theo mức lương mới

[ Điểm đánh giá5/5 ]73 người đã bình chọn
Đã xem: 750 | Cật nhập lần cuối: 2/21/2017 3:26:10 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Hướng dẫn thanh toán BHYT theo mức lương mới

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra công văn số 2046/BHXH-CSYT hướng dẫn việc thực hiện thanh toán chế độ khám chữa bệnh theo BHYT, theo đó quy định mức chi phí khám chữa bệnh không cần chi trả, mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao có chi phí lớn, mức cùng chi trả ..

Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP thì mức lương cơ sở được thi hành kể từ ngày 15/07/2016 nhưng tính hưởng từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000 đồng/tháng. Dựa trên mức lương cơ sở này, việc thanh toán bảo hiểm được quy định như sau:

1. Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Công văn 2046/BHXH-CSYT được áp dụng từ ngày 01/5/2016.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội