Quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt

[ Điểm đánh giá5/5 ]65 người đã bình chọn
Đã xem: 869 | Cật nhập lần cuối: 2/17/2017 2:05:52 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nghị định 80/2016/NĐ-CP vừa được Chính Phủ ban hành nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP về việc thanh toán không dùng tiền mặt. Một số điều được sửa đổi bổ sung bao gồm phong tỏa tiền khi nhầm lẫn, phong tỏa tài khoản khi phát hiện gian lận, bổ sung các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt,...

Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung mới nổi bật như sau:

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 101/2012/NĐ-CP, quy định việc phong tỏa số tiền trong phạm vi bị nhầm lẫn, sai sót khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền.

Sửa đổi, bổ sung một số định nghĩa trong các khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP, bao gồm:

- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ví điện tử.

- Chủ tài khoản thanh toán là cá nhân đứng tên mở tài khoản đối với tài khoản của cá nhân hoặc là tổ chức mở tài khoản đối với tài khoản của tổ chức.

- Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các phương tiện thanh toán khác bị xem là phương tiện thanh toán không hợp pháp.

- Định nghĩa dịch vụ ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh do các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tạo lập trên vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính...), cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1.

Ngoài ra, Nghị định này cũng bãi bỏ quy định “phong tỏa tài khoản khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán”.

Nghị định 80/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.