Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01 cho cán bộ CNTT của các cơ quan Đảng

[ Điểm đánh giá5/5 ]63 người đã bình chọn
Đã xem: 450 | Cật nhập lần cuối: 2/17/2017 2:18:56 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 và triển khại Dự án “Đào tạo cán bộ Quản trị mạng phục vụ cho việc quản lý và triển khai các hệ thống thông tin điện tử của Đảng”, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt về công nghệ thông tin của các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan đảng trực thuộc Trung ương. Khóa tập huấn được tổ chức thành 07 lớp, số lượng học viên mỗi lớp từ 20 đến 25 người được tổ chức từ ngày 25/4/2011 đến ngày 10/6/2011.

Trong khóa tập huấn này, Văn phòng Trung ương đã kết hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ giới thiệu cho các học viên hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ và hướng dẫn các học viên quản lý và sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01. Thông qua khóa tập huấn các học viên được trang bị kiến thức cần thiết đủ khả năng nghiên cứu, ứng dụng một số công nghệ mới, làm chủ kỹ thuật, quản trị, vận hành, mở rộng, nâng cấp hạ tầng mạng thông tin diện rộng, kết hợp sử dụng hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ và bộ công cụ ký số GCA-01 năm đảm bảo an toàn tin cậy cho các thông tin truyền trên mạng CNTT của các cơ quan Đảng.

Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01 cho cán bộ CNTT của các cơ quan Đảng

Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01 cho cán bộ CNTT của các cơ quan Đảng

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã có thể nắm bắt được hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ, qua đó có khả năng tham mưu cho các lãnh đạo cơ quan đơn vị triển khai cấp phát và sử dụng chứng thư số trong các cơ quan đơn vị của mình cũng như sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01 trong việc ký số và bảo mật tài liệu truyền trên mạng CNTT của các cơ quan Đảng.