Mức thu phí duy trì hoạt động của chữ ký số là 7.800 đồng/chữ ký/tháng?

[ Điểm đánh giá5/5 ]64 người đã bình chọn
Đã xem: 754 | Cật nhập lần cuối: 3/8/2017 3:37:52 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Theo dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phải nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số là 7.800 đồng/chữ ký/tháng.

Đề xuất mức thu phí duy trì hoạt động của chữ ký số là 7.800/chữ ký/tháng

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Bộ Tài chính vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số trên Cổng thông tin điện tử của Bộ này tại địa chỉ mof.gov.vn để lấy ý kiến đóng góp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo dự thảo, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định tại Nghị định số 26 ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký sốdịch vụ chứng thực chữ ký số, Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia và các tổ chức cá nhân liên quan.

Người nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số là các doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định của pháp luật. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trực thuộc Bộ TT&TT là cơ quan thực hiện thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số theo quy định tại Thông tư này.

Cũng theo dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính, mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số đối với các doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số là 7.800 đồng/chữ ký/tháng.

Định kỳ háng tháng, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nộp phí vào Tài khoản chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước của tổ chức thu phí. Chứng thư số phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất cứ thời điểm nào của tháng được tính là 1 (một) tháng sử dụng. Thời gian nộp phí chậm nhất là ngày thứ 5 của tháng tiếp theo.

Đồng thời, tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí theo tháng, quyết toán phí theo năm theo quy định tại khoản 3 Điều 19 và nộp phí theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 156 ngày 6/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83 ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Về quản lý và sử dụng phí, dự thảo Thông tư quy định, cơ quan thu phí được để lại 80% số phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công tác thu phí theo quy định tại Nghị định 120 ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Số còn lại (20%), cơ quan thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Theo số liệu của Bộ TT&TT, đến nay đã có 9 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng gồm: Tập đoàn VNPT (VNPT-CA); Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2); Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA); Tập đoàn Viettel (VIETTEL-CA) Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FPT-CA); Công ty cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA); Công ty cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA); Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông CK (CK-CA); và Công ty cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsign). Thống kê của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thuộc Bộ TT&TT cho hay, tính đến hết 2015, đã có khoảng hơn 700.000 chữ ký số công cộng đang hoạt động, chủ yếu sử dụng trong lĩnh vực kê khai thuế qua mạng, bảo hiểm xã hội và hải quan điện tử.

Nguồn: ictnews