Triển khai đào tạo sử dụng chữ ký số và hệ thống thư điện tử công vụ tại Văn phòng Chính phủ

[ Điểm đánh giá5/5 ]95 người đã bình chọn
Đã xem: 493 | Cật nhập lần cuối: 2/17/2017 2:24:13 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Thực hiện việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ - Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp với Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ triển khai hệ thống thư điện tử công vụ có bảo mật cho Văn phòng Chính phủ.

Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2011 Trung tâm CTĐTCDCP đã thực hiện đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ có bảo mật cho các cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ. Mục đích của khóa đào tạo này giúp cho người học:

- Nâng cao nhận thức về hệ thống Chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ và phương án triển khai ứng dụng chữ ký số tại cơ quan đơn vị của mình.

- Sử dụng chứng thư số để đăng nhập vào thống thư điện tử công vụ có bảo mật của Văn phòng Chính phủ.

- Sử dụng chứng thư số và bộ công cụ ký số GCA-01(một sản phẩm tích hợp chữ ký số và bảo mật tài liệu điện tử) để bảo mật tài liệu truyền nhận trên hệ thống thư điện tử công vụ.

Triển khai đào tạo sử dụng chữ ký số và hệ thống thư điện tử công vụ tại Văn phòng Chính phủ

Khóa đào tạo đã kết thúc tốt đẹp và đạt được các mục tiêu đề ra, các cán bộ tham gia khóa học rất quan tâm đến nội dung khóa học và tham dự đầy đủ, nghiêm túc. Trong thời gian tới Văn phòng Chính phủ dự kiến sẽ mở rộng đào tạo cho các cán bộ nhân viên trong Văn phòng Chính phủ, khoảng 600 cán bộ nhân viên.