Chứng từ sử dụng có tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt

[ Điểm đánh giá5/5 ]188 người đã bình chọn
Đã xem: 1138 | Cật nhập lần cuối: 3/6/2017 2:53:16 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Chứng từ sử dụng có tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt

Theo thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính sửa đổi một số quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp, các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài đều phải dịch sang Tiếng Việt khi hạch toán vào sổ kế toán.

Thông tư này quy định rõ phải dịch toàn bộ nội dung của chứng từ kế toán nếu những chứng từ này phát sinh ít hoặc phát sinh nhiều nhưng nội dung không giống nhau. Những chứng từ phát sinh nhiều lần, có nội dung giống nhau thì bản dịch đầu phải là dịch toàn bộ, từ bản thứ hai trở đi chỉ dịch những nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và cá nhân nhận nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh của người ký trên chứng từ… Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt.

Tuy nhiên, các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán như: Các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán và các tài liệu liên quan khác không phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lần này, Bộ Tài chính cũng sửa đổi nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái. Theo đó, tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ được xác định: Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi) là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa DN và ngân hàng thương mại…

Các quy định này sẽ được áp dụng cho năm tài chính 2016 và các DN được lựa chọn áp dụng tỷ giá hối đoái cho Báo cáo tài chính năm 2015.

Nguồn: Báo Hải Quan